JUNIOR '99 HARDENBERG
JUNIOR '99 HARDENBERG
2006-2011 - Junior '99
  junior99@wanadoo.nl
Laatste Nieuws:
Wetgeving:
Het vervoer van gevaarlijke stoffen is in Nederland geregeld in de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen , afgekort WVGS.  Deze wet is een raamwet , vanuit deze wet worden de diverse vormen van vervoer en vervoersvoorschriften in Nederland geregeld.

In het Besluit Vervoer Gevaarlijke Stoffen ( BVGS ) is het vervoer van gevaarlijke stoffen in Nederland in de volgende reglementen geregeld.

- VLG       Vervoer van gevaarlijke stoffen over het land.
- VBG      Vervoer van gevaarlijke stoffen over het binnenwater.
- VSG      Vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor.

Het VLG reglement is onderverdeeld in de volgende bijlagen.
- Bijlage 1 , De Nederlandse vertaling van het ADR.
- Bijlage 2 , Aanvullende voorschriften zoals Tunnels ,Routerring en weersomstandigheden
- Bijlage 3 , Door de Minister van Verkeer en Waterstaat aangewezen instanties zoals het
                  RDW , TNO , Lloyds .
- Bijlage 4 , Rijkskeuringsvoorschriften ( type goedkeuring )Internationale wetgeving:
Voor internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen zijn de voorschriften als volgt vastgelegd.
- ADR , Europese overeenkomst betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg , 
          ADR Staat voor Accord europeen ralatif au transport international des marchandises par route.

- IMDG-code ( IMO ) ,Internationale regelgeving voor het vervoer over de zee.

- ADN ,Europese regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over het binnenwater.

- RID , Europese regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor.

- ICAO-TI ,Internationale regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoofen door de lucht.

 
Regels en Wetten:

JUNIOR '99 HARDENBERG
Hier vind u de informatie over de wetten en regels betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen.
17-07-2011:
Tekst Wetgeving en internationale wetgeving geplaatst.