JUNIOR '99 HARDENBERG
JUNIOR '99 HARDENBERG
2006-2011 - Junior '99
  junior99@wanadoo.nl
Laatste Nieuws:
Het begint allemaal met Aeilko Jans Zijlker een Groninger administrateur van een tabaks-
onderneming. Hij ontdekte in 1880 olie in de concessie Telaga Said op Noord Sumatra ,
hij na ontslag en kreeg van de Sultan van Langkat een winningvergunning ,
uiteindelijk in 1884 had hij voldoende kapitaal bij elkaar om de eertse put te kunnen boren ,
helaas voor hem bleek die geen olie te bevatten. Aeilko kende vele tegenslagen bij zijn
pogingen om de winning van de grond te krijgen , en in het jaar 1890 het jaar waarin
Zijlker overleed werd de 'Naamloze Vennootschap Koninklijk Nederlandsche
Maatschappij tot Explotaitie van Petroleumbronnen in Nederlandsch-Indie' opgericht .
Koning Willem III had zoveel vertouwen in de onderneming dat deze direct het predikaat 'Koninklijke' toekende.

Onder zware omstandigheden werd in het oerwoud bij Pangkalan Brandan een houten boortoren in elkaar getimmerd , een stuk grond ontgonnen , pijpleiding gelegd en een gebouwtje geplaatst dit alles bij elkaar werd raffinaderij genoemd.
Eind Februarie 1892 stroomde de eerste olie door de pijpleiding van de Koninklijke.In 1892 nam de uit de bankwereld afkomstige J.B. August Kessler de touwtjes in handen , en hij zette alles in het werk om het bedrijf uit te bouwen naar een volwassen oliemaatschappij.
De raffinaderij bestond in eerste instantie uit drie destilleerketels en een condensatie-inrichting maar al spoedig kwamen er een kratten- en blikkenfabriek en een vulafdeling , een ketelhuis en een aantal opslagtanks bij.

De geraffineerde lampolie feitelijk gewoon kerosine werd in eerste instantie 'Kistolie' genoemd omdat deze in vierkante blikken in een houte kistje werden vervoerd , later kreeg de lampolie de naam 'Kroonolie' .
Het restproduct benzine kon men toen niets mee en werd door een 200 meter lange
pijpleiding weggepompt en verbrand in een open put , een stevige aardbeving met
aardverschuivingen maakte na een korte tjd een eind aan de verschillende boorputten
op die locatie .

De oorsprong van de schelp gaat terug naar de 19de eeuw, naar het Londense handelshuis
Samuel & Co. Deze firma, opgericht in 1830, handelde o.a. in Japanse sierschelpen.
Hij liet regelmatig zendingen vanuit het Verre Oosten komen waarin niet alleen schelpen maar
ook thee , rijst , en jute liet meekomen allerlei zaken waar vraag naar was.
Tegen het eind van de 19de eeuw breidde Samuel & Co. hun zaken uit naar de oliehandel:
de oliemarkt was nog in een begin stadium en groeide snel.

Samuel liet een aantal zeetankers bouwen en de eerste vervoerde in 1892 Russische olie
naar het Verre Oosten . Dankzij de lage transportkosten kon Samuel de concurentie om de
lampolie met de Koninklijke aan , maar ze zaten niet alleen elkaar in de haren maar moesten
onderling ook nog eens de strijd aan met de grote Amerikaanse Standard Oil.

De oliebelangen van Samuel waren dermate uitgegroeid dat hij er een eigen ondernemeing
voor oprichte namelijk : The Shell Transport and Trading Company, Ltd.
Het kiezen van een schelp als logo lag voor de hand , In 1900 was dat nog een mosselschelp.
4 jaar later werd de mosselschelp vervangen door de Jakobsschelp zoals wij die nu kennen.

Rond 1900 werd de 'Koninklijke' geteisterd door up's en vooral down's en Shell Transport had ontdekt dat de ene olie niet de andere was , noodgedwongen zochten ze van tijd tot tijd toenadering , contacten die uiteindelijk resulteerden in afspraken met elkaar.
Het gezamelijke belang bracht de twee maatschappijen dichter bij elkaar en in 1907 bundelden de N.V. Koninklijke Nederlandse Petroleum Maatschappij en de Shell Transport and Trading Company Ltd. hun activiteiten. De schelp bleef het beeldmerk van dit nieuwe bedrijf genaamd de Koninklijke/Shell Groep.
Dankzij het tijdig samengaan overleefden de Koninklijke en Shell Transport de veranderingen die in de olie-industrie  zounden gaan plaatsvinden  maar groeiden ze uit tot een speler van wereld formaat in de olie-industrie.Shell:
JUNIOR '99 HARDENBERG
De geschiedenis van Shell , waar komt de schelp vandaan , wat doet Shell .
24-07-2011:
Aanmaken nieuwe pagina met informatie over de geschiedenis van de Koniklijke Shell.
Shell logo historie
Aeilko Jans Zijlker
Marcus Samuel