JUNIOR '99 HARDENBERG
JUNIOR '99 HARDENBERG
2006-2011 - Junior '99
  junior99@wanadoo.nl
Laatste Nieuws:

De autobrandstoffen benzine en diesel zijn de belangrijkste producten die uit ruwe olie gemaakt worden.
In 2010 rijden er na verwachting een Miljard auto's en vrachtauto;s op de Aarde.
Deze verbruiken 1 triljoen ( dit is een 1 met 12 nullen ) liter benzine en ongeveer evenveel Diesel , de vraag naar brandstoffen blijft groeien .

Diesel en benzine zijn een mengsel van verschillende componenten , hoofdzakelijk koolwaterstof verbindingen.
De brandstoffen worden zo gemaakt dat ze voldoen aan de eisen die gesteld worden in het land van gebruik.
Ze kunnen additieven ( toevoegingen ) bevatten om de prestaties van de producten te verhogen.

Aan de basis van producten als benzine en diesel ligt de ruwe aardolie. Deze ruwe aardolie raffineren we, dat is het omzetten van ruwe aardolie in andere producten. De ruwe olie wordt verhit, hierdoor verdamt een deel van de olie. Dit noemt men destilleren.
Het destilleren gebeurt in een raffinaderij , geen enkele raffinaderij is hetzelfde wegens andere combinaties van verwerkingsfabrieken en ze gebruiken verschillende soorten olie waar de samenstelling van verschilt.Het Destilleren:
De belangrijkste producten die uit ruwe olie worden zijn vooral Benzine en Kerosine ,
uit Benzeenn word o.a Plastic , Lijm en Verf gemaakt , de zware stookolie word gebruikt
in scheepsmotoren en wat overblijft op de bodem van de toren wordt als basis voor
asfalt en teer gebruikt.
De ruweolie word in een warmtewisselaar verwarmt tot zo'n 360 graden celsius waarna
het in de toren komt , hier verdampt de olie en naarmate het stijgt begint het te op een
bepaalde temperatuur te condenseren dit is voor elke stof verschillend , de vloeistof
word dan afgevoerd en indien nodig verder bewerkt en verwerkt.
Als je ruwe olie destilleert, dan hou je een deel over dat niet verdampt dit noemt
men 'residu'.

Het residu is het deel van de ruwe olie dat niet verdampt tijdens het distileren ,
dit deel wordt gekraakt.
Grote moleculen in het residu worden dan kleiner gemaakt "gekraakt" .
Kwaliteit:
De eigenschappen van brandstof moeten voldoen aan nationale en internationale specificaties , zoals EN 228 in Europa voor Benzine.
De ontstekingskwaliteit ( octaangetal ) kan verbeterd worden door bepaalde toevoegingen hoe hoger dat getal , hoe beter de brandstof bestand is tegen ontbranding.
Verder worden er additieven toegevoegd om de prestaties te verbeteren , dit kunnen reinigende toevoegingen zijn maar ook Anticorrosie toevoegingen ter voorkoming van corossie ( roest ) en Antioxidanten om te voorkomen dat de brandstof tijdens opslag verouderd
Wat is Brandstof:
JUNIOR '99 HARDENBERG
Hier staat informatie over brandstof zoals , Diesel , Benzine.
Hoe worden ze gefabriceerd wat komt er zoal kijken bij de productie wat zit er in de brandstoffen.
XX-XX-2010:
Aanmaken nieuwe pagina met informatie over brandstoffen.
Destilleer Kolom
RuweOlie / Brandstof: