JUNIOR '99 HARDENBERG
JUNIOR '99 HARDENBERG
©2006-2011 - Junior '99
  junior99@wanadoo.nl
Laatste Nieuws:


Aardolie is al heel lang bekend. De Soemeriėrs wonnen al op primitieve wijze aardolie.
In de middeleeuwen waren er in Europa al plaatsen waar olie uit de grond of uit rotsen kwam.
Ze gebruikten het toen als bedekking voor muren of om hun boten mee waterdicht te maken.
Bryzantijnse soldaten gebruikten in de 7e eeuw aardolie als wapen.
In de 15 e eeuw kwam een levendige handel van olie tot stand,  het werd als geneesmiddel of voor het smeren van wagenwielen gebruikt.

De moderne aardolie industrie is eigenlijk begonnen door de vraag naar betere verlichting.
Abraham Gesner (1797–1864) ontdekte in 1852 dat door droge destillatie van asfalt
gesteente een goede lampolie kon worden verkregen. Hij noemde dit Kerosine ,
in 1853 opende hij 2 fabrieken op in New-York voor de productie van het nieuwe product.

Tijdens de eerste helft van de 19e eeuw werd er tijdens het boren naar water of zout weleens aardolie gevonden de Amerikaanse industrieel George Henry Bissell (1821-1884) bedacht toen om boringen naar aardolie uit te voeren , om dit te doen richte hij in 1854 Pennsylvania
Rock Oil Company op en vier jaar later ook Seneca Oil Company.

De chemicus Benjamin Silliman jr. toonde aan dat uit een oliemonster door destillatie een uitstekende lampolie kon worden verkregen.
Kolonel Edwin Laurentine Drake (1819-1880) kreeg de opdracht om met boren te beginnen.
Drake ontwikkelde zelf een boorinstallatie en bereikte op 27 aug. 1859 in Oil Creek Valley in Pennsylvania een diepte van 21 m. De volgende ochtend bleek zijn put zich met aardolie te hebben gevuld. De aardolieproductie van de put bedroeg ca. 1500 liter per dag ,dit was een ware revolutie in de olie-industrie.
De olie industrie ontwikkelde zich razendsnel daardoor ontstond er meer aanbod dan vraag naar lampolie , hierdoor zakte in 1861 de prijs met het gevolg de zogenaamde petroleum crisis.

De Amerikaan John Davison Rockefeller sr. (1839-1937) zorgde voor de aanleg van pijleidingen en dat er contracten werden afgesloten met  o.a. spoorwegmaatschappijen en hij zorgde voor de fusie van verschillende kleine raffinaderijen , de door hem opgerichte Standard Oil Company werd de eerste grote van grote oliemaatschappijen.
In eerste instantie werd alleen maar de kerosine van de ruwe olie gedistilleerd , later gebruikte men ook het residu om ketels te verwarmen.
De Zweedse broers Ludwig en Robert Nobel verbeterden de destillatie techniek, regelden het transport en bouwden het eerste tankschip.
Dit werd in 1879 op de Kaspische Zee in dienst gesteld. Rond 1900 was Rusland met 10,8 miljoen ton per jaar de grootste aardolie producent ter wereld.

Rond 1900 werd door de komst van het automobiel de vraag naar benzine zo groot dat men andere technieken ging ontwikkelen het zogenaamde kraken weer ingevoerd.


De geschiedenis van olie:
JUNIOR '99 HARDENBERG
Hier staat informatie over hoe men tot het gebruik en winnen van aardolie is gekomen , wie waren de pioniers van de huidige aardolie industrie .
24-07-2011:
Aanmaken en on-line plaatsen nieuwe pagina met informatie over de geschiedenis van Aardolie.
Abraham Gesner
Kolonel Edwin Laurentine Drake
Kolonel Drake
Boortoren

John Davison Rockefeller Sr.
eerste raffinaderij van Standard Oil in Cleveland Ohio, in 1899
De geschiedenis van Aardolie