JUNIOR '99 HARDENBERG
JUNIOR '99 HARDENBERG
©2006-2011 - Junior '99
  junior99@wanadoo.nl
Laatste Nieuws:
Regels en Wetten:

JUNIOR '99 HARDENBERG
Hier vind u de informatie over de borden en sticker de gevoerd worden op voertuigen bestemd voor o.a brandstof.
Het gevaarsidentificatienummer bestaat uit 2 of 3 cijfers, waarbij het eerste cijfer het hoofdgevaar aangeeft. 
Voorafgaand aan de cijfers kan ook nog de “X” vermeld staan, hetgeen aangeeft dat het niet in contact  mag komen met water.  
Zijn de eerste twee cijfers gelijk, dan betekend  dit een verdubbeling van het hoofdgevaar. 
Heeft een stof slechts één gevaar, zonder bijkomend gevaar, dan wordt het cijfer “0” gebruikt als  2e cijfer.
Het cijfer “1” wordt in het gevaarsidentificatienummer NIET gebruikt

0 geen bijkomend gevaar
2 vrijkomen van gas als gevolg van druk of van een chemische reactie
3 brandbare, of voor zelfverhitting vatbare vloeistof of brandbaar gas
4 brandbare, of voor zelfverhitting vatbare vaste stof
5 oxiderende werking
6 giftigheid of infectiegevaar
7 radioactiviteit
8 bijtende werking
9 als 1e cijfer:    milieu gevaarlijke stof; diverse gevaren   als 2e cijfer:  gevaar voor hevige spontane reactie

Deze borden worden op de voor en achterzijde gemonteerd en moeten als het voertuig bijvoorbeeld kanteld beveiligd zijn om te voorkomen dat deze uit hun houder vallen.
Op het voertuig moeten ook een zogenaamd gevaars etiketten aangebracht zijn aan de achterzijde en
beide zij-kanten.
Voor tankwagens bstemd voor het transport van brandstoffen zoals diesel en benzine is dit ADR klasse 3 sticker.
Tevens moet er met ingang van 01-01-2011 een milieu sticker zijn aangebracht dat aangeeft dat de stof schadelijk is voor het milieu.


Milieu sticker
ADR 3 Sticker
Borden en Stickers
17-07-2011:
Pagina Regels en Wetten / Borden en Stickers on-line geplaatst.